java 程序员如何成长

作为刚刚进入Java领域的新同学,无论是高校的毕业大学生,还是有志转行的在职人员,都面临着诸多如下的困惑。 l 如何学习Java语言? l 在Java学习过程中需要掌握哪些技能? l 各大公司对Java开发的要求是什么? l Java 学习过程中有哪些注意事项? l Java 工程师的职业发展规划是什么? 我把Java 的学习过程分为5个阶段:理论阶段、开发阶段、进阶 More


UniteStack讲工程师的价值和提升

工程师是个多么奇妙的名字,但是我们在中国为何感觉不到自己的价值。 钢铁侠1里面讲:你们这些人的最大弱点就是不懂科技。 科技如此重要,为何中国工程师老感觉不到自己存在的价值,下面分享一遍一名硅谷创业的中国老工程师的想法。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本来想写 More