java汉字转化为拼音

java获取拼音仅仅需要一个函数就能搞定。比较方便

请看函数

此算法,可以满足大多数汉字转化拼音的需求,个别字,无法得到拼音。会直接得到z。比如这个字 铎

不过没关系,基本能满足网页URL转化等功能。

 

package com.bobaoo.common;

public class Pinyin
{

private static boolean ends = true;

static String[] keys = { “a”, “ai”, “an”, “ang”, “ao”, “ba”, “bai”, “ban”, “bang”,
“bao”, “bei”, “ben”, “beng”, “bi”, “bian”, “biao”, “bie”, “bin”,
“bing”, “bo”, “bu”, “ca”, “cai”, “can”, “cang”, “cao”, “ce”,
“ceng”, “cha”, “chai”, “chan”, “chang”, “chao”, “che”, “chen”,
“cheng”, “chi”, “chong”, “chou”, “chu”, “chuai”, “chuan”, “chuang”,
“chui”, “chun”, “chuo”, “ci”, “cong”, “cou”, “cu”, “cuan”, “cui”,
“cun”, “cuo”, “da”, “dai”, “dan”, “dang”, “dao”, “de”, “deng”,
“di”, “dian”, “diao”, “die”, “ding”, “diu”, “dong”, “dou”, “du”,
“duan”, “dui”, “dun”, “duo”, “e”, “en”, “er”, “fa”, “fan”, “fang”,
“fei”, “fen”, “feng”, “fo”, “fou”, “fu”, “ga”, “gai”, “gan”,
“gang”, “gao”, “ge”, “gei”, “gen”, “geng”, “gong”, “gou”, “gu”,
“gua”, “guai”, “guan”, “guang”, “gui”, “gun”, “guo”, “ha”, “hai”,
“han”, “hang”, “hao”, “he”, “hei”, “hen”, “heng”, “hong”, “hou”,
“hu”, “hua”, “huai”, “huan”, “huang”, “hui”, “hun”, “huo”, “ji”,
“jia”, “jian”, “jiang”, “jiao”, “jie”, “jin”, “jing”, “jiong”,
“jiu”, “ju”, “juan”, “jue”, “jun”, “ka”, “kai”, “kan”, “kang”,
“kao”, “ke”, “ken”, “keng”, “kong”, “kou”, “ku”, “kua”, “kuai”,
“kuan”, “kuang”, “kui”, “kun”, “kuo”, “la”, “lai”, “lan”, “lang”,
“lao”, “le”, “lei”, “leng”, “li”, “lia”, “lian”, “liang”, “liao”,
“lie”, “lin”, “ling”, “liu”, “long”, “lou”, “lu”, “lv”, “luan”,
“lue”, “lun”, “luo”, “ma”, “mai”, “man”, “mang”, “mao”, “me”,
“mei”, “men”, “meng”, “mi”, “mian”, “miao”, “mie”, “min”, “ming”,
“miu”, “mo”, “mou”, “mu”, “na”, “nai”, “nan”, “nang”, “nao”, “ne”,
“nei”, “nen”, “neng”, “ni”, “nian”, “niang”, “niao”, “nie”, “nin”,
“ning”, “niu”, “nong”, “nu”, “nv”, “nuan”, “nue”, “nuo”, “o”, “ou”,
“pa”, “pai”, “pan”, “pang”, “pao”, “pei”, “pen”, “peng”, “pi”,
“pian”, “piao”, “pie”, “pin”, “ping”, “po”, “pu”, “qi”, “qia”,
“qian”, “qiang”, “qiao”, “qie”, “qin”, “qing”, “qiong”, “qiu”,
“qu”, “quan”, “que”, “qun”, “ran”, “rang”, “rao”, “re”, “ren”,
“reng”, “ri”, “rong”, “rou”, “ru”, “ruan”, “rui”, “run”, “ruo”,
“sa”, “sai”, “san”, “sang”, “sao”, “se”, “sen”, “seng”, “sha”,
“shai”, “shan”, “shang”, “shao”, “she”, “shen”, “sheng”, “shi”,
“shou”, “shu”, “shua”, “shuai”, “shuan”, “shuang”, “shui”, “shun”,
“shuo”, “si”, “song”, “sou”, “su”, “suan”, “sui”, “sun”, “suo”,
“ta”, “tai”, “tan”, “tang”, “tao”, “te”, “teng”, “ti”, “tian”,
“tiao”, “tie”, “ting”, “tong”, “tou”, “tu”, “tuan”, “tui”, “tun”,
“tuo”, “wa”, “wai”, “wan”, “wang”, “wei”, “wen”, “weng”, “wo”,
“wu”, “xi”, “xia”, “xian”, “xiang”, “xiao”, “xie”, “xin”, “xing”,
“xiong”, “xiu”, “xu”, “xuan”, “xue”, “xun”, “ya”, “yan”, “yang”,
“yao”, “ye”, “yi”, “yin”, “ying”, “yo”, “yong”, “you”, “yu”,
“yuan”, “yue”, “yun”, “za”, “zai”, “zan”, “zang”, “zao”, “ze”,
“zei”, “zen”, “zeng”, “zha”, “zhai”, “zhan”, “zhang”, “zhao”,
“zhe”, “zhen”, “zheng”, “zhi”, “zhong”, “zhou”, “zhu”, “zhua”,
“zhuai”, “zhuan”, “zhuang”, “zhui”, “zhun”, “zhuo”, “zi”, “zong”,
“zou”, “zu”, “zuan”, “zui”, “zun”, “zuo” };

static int[] values = { -20319, -20317, -20304, -20295, -20292, -20283, -20265,
-20257, -20242, -20230, -20051, -20036, -20032, -20026, -20002,
-19990, -19986, -19982, -19976, -19805, -19784, -19775, -19774,
-19763, -19756, -19751, -19746, -19741, -19739, -19728, -19725,
-19715, -19540, -19531, -19525, -19515, -19500, -19484, -19479,
-19467, -19289, -19288, -19281, -19275, -19270, -19263, -19261,
-19249, -19243, -19242, -19238, -19235, -19227, -19224, -19218,
-19212, -19038, -19023, -19018, -19006, -19003, -18996, -18977,
-18961, -18952, -18783, -18774, -18773, -18763, -18756, -18741,
-18735, -18731, -18722, -18710, -18697, -18696, -18526, -18518,
-18501, -18490, -18478, -18463, -18448, -18447, -18446, -18239,
-18237, -18231, -18220, -18211, -18201, -18184, -18183, -18181,
-18012, -17997, -17988, -17970, -17964, -17961, -17950, -17947,
-17931, -17928, -17922, -17759, -17752, -17733, -17730, -17721,
-17703, -17701, -17697, -17692, -17683, -17676, -17496, -17487,
-17482, -17468, -17454, -17433, -17427, -17417, -17202, -17185,
-16983, -16970, -16942, -16915, -16733, -16708, -16706, -16689,
-16664, -16657, -16647, -16474, -16470, -16465, -16459, -16452,
-16448, -16433, -16429, -16427, -16423, -16419, -16412, -16407,
-16403, -16401, -16393, -16220, -16216, -16212, -16205, -16202,
-16187, -16180, -16171, -16169, -16158, -16155, -15959, -15958,
-15944, -15933, -15920, -15915, -15903, -15889, -15878, -15707,
-15701, -15681, -15667, -15661, -15659, -15652, -15640, -15631,
-15625, -15454, -15448, -15436, -15435, -15419, -15416, -15408,
-15394, -15385, -15377, -15375, -15369, -15363, -15362, -15183,
-15180, -15165, -15158, -15153, -15150, -15149, -15144, -15143,
-15141, -15140, -15139, -15128, -15121, -15119, -15117, -15110,
-15109, -14941, -14937, -14933, -14930, -14929, -14928, -14926,
-14922, -14921, -14914, -14908, -14902, -14894, -14889, -14882,
-14873, -14871, -14857, -14678, -14674, -14670, -14668, -14663,
-14654, -14645, -14630, -14594, -14429, -14407, -14399, -14384,
-14379, -14368, -14355, -14353, -14345, -14170, -14159, -14151,
-14149, -14145, -14140, -14137, -14135, -14125, -14123, -14122,
-14112, -14109, -14099, -14097, -14094, -14092, -14090, -14087,
-14083, -13917, -13914, -13910, -13907, -13906, -13905, -13896,
-13894, -13878, -13870, -13859, -13847, -13831, -13658, -13611,
-13601, -13406, -13404, -13400, -13398, -13395, -13391, -13387,
-13383, -13367, -13359, -13356, -13343, -13340, -13329, -13326,
-13318, -13147, -13138, -13120, -13107, -13096, -13095, -13091,
-13076, -13068, -13063, -13060, -12888, -12875, -12871, -12860,
-12858, -12852, -12849, -12838, -12831, -12829, -12812, -12802,
-12607, -12597, -12594, -12585, -12556, -12359, -12346, -12320,
-12300, -12120, -12099, -12089, -12074, -12067, -12058, -12039,
-11867, -11861, -11847, -11831, -11798, -11781, -11604, -11589,
-11536, -11358, -11340, -11339, -11324, -11303, -11097, -11077,
-11067, -11055, -11052, -11045, -11041, -11038, -11024, -11020,
-11019, -11018, -11014, -10838, -10832, -10815, -10800, -10790,
-10780, -10764, -10587, -10544, -10533, -10519, -10331, -10329,
-10328, -10322, -10315, -10309, -10307, -10296, -10281, -10274,
-10270, -10262, -10260, -10256, -10254 };

private void pinyin()
{

}

private static int getNum(String str)
// 根据汉字得到数值.
{
byte[] bt = str.getBytes();
if (bt.length > 1)
return (bt[0] + 1) * 256 + bt[1];
else
return bt[0];
}

// 得到第一个字的拼音.
public static String getPinyin(String tt)
{
int val = getNum(tt);
if (val > 0)
return tt;
else
{
for (int i = keys.length; i > 0; i–)
{

if (values[i – 1] <= val)
return keys[i – 1];
}
return “”;
}
}

// 用拼音拼出一句话.
public static String speach(String target)
{
int len = target.length();
StringBuffer bf = new StringBuffer();
for (int j = 0; j < len; j++)
{

// bf.append(gerPinyin())
bf.append(getPinyin(target.substring(j, j + 1)) + ” “);

}
return (bf.toString());
}

// 获取一个字符串内的第一个字的拼音首字母
public static String getPinYin(String tt)
{
//tt = getPinyin(tt);
//tt = tt.replaceAll(“^([a-zA-Z]).*”, “$1”);
String chars = “”;
String[] words = tt.split(“”);
for (int i = 0, l = words.length; i < l; i++)
{
if (“”.equals(words[i])) continue;
chars += getPinyin(words[i]) + ” “;
}
return chars; //getPinyin(tt).toUpperCase();
}

public static void main(String[] args)
{
long time = System.currentTimeMillis();
System.out.println(getPinYin(“霸王花”));
time = System.currentTimeMillis() – time;
System.out.println(“Spend: ” + time);
}
}

 


This entry was posted in JAVA and tagged , . Bookmark the permalink.
月小升QQ 2651044202, 技术交流QQ群 178491360
首发地址:月小升博客https://java-er.com/blog/java-pinyin/
无特殊说明,文章均为月小升原创,欢迎转载,转载请注明本文地址,谢谢
您的评论是我写作的动力.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*